Xem các loại máy sấy phun Đông Nam Công suất sấy Sản lượng bột thu hồi
Máy sấy phun mini LPG-2S 2 lít/giờ 0,5-1 Kg/giờ
Máy sấy phun thí nghiệm LPG-2G 2 lít/giờ 0,5-1 Kg/giờ
Máy sấy phun công nghiệp LPG-5 5 lít/giờ 1,25-2,5 Kg/giờ
Máy sấy phun công nghiệp LPG-10 10 lít/giờ 2,5-5 Kg/giờ
Máy sấy phun công nghiệp LPG-25 25 lít/giờ 6,25-12,5 Kg/giờ