Các loại máy sấy lạnh Đông Nam Thể tích sấy Số khay sấy
Máy sấy lạnh MSL-300 300 lít 12
Máy sấy lạnh MSL-600 600 lít 16
Máy sấy lạnh MSL-1200 1200 lít 32
Máy sấy lạnh công nghiệp MSL-12000 12.000 lít 36 khay lớn
Máy sấy lạnh công nghiệp MSL-18000 18.000 lít 72 khay lớn
Máy sấy lạnh công nghiệp MSL-24000 24.000 lít 108 khay lớn
Máy sấy lạnh công nghiệp MSL-30000 30.000 lít 144 khay lớn